Încărcare copertă... Trage de copertă pentru repoziționare
 •   Super User reacted to this post about acum 1 lună
  BABEL conexiuni 2024 a creat un eveniment nou

  Chinese Traditional Opera Recital

  The Shanghai Artist Collective presents a captivating Chinese Traditional Opera Recital, featuring a diverse array of performances that showcase the rich cultural heritage and artistic prowess of Chinese opera. The recital includes the chorus piece Tomorrow Will be Better, followed by the poignan...
  The Shanghai Artist Collective presents a captivating Chinese Traditional Opera Recital, featuring a diverse array of performances that showcase the rich cultural heritage and artistic prowess of Chinese opera. The recital includes the chorus piece Tomorrow Will be Better, followed by the poignant Yue Opera, Butterfly Lovers - The Eighteen Farewells. This classic tale of love and tragedy is beautifully rendered through the expressive art of Yue Opera. The performance continues with the Banhu Solo Celebration, where artist Fan Qing brings to life the vibrant and resonant sounds of the Banhu, a distinctive bowed string instrument celebrated for its unique tonal qualities and strong regional flavor. The recital also features the Classic Pu Opera Xu Ce Running to the City. This dynamic piece tells the story of loyalty and revenge during the Tang Dynasty, utilizing intricate Peking opera techniques to portray the deep emotions and complex characters. In addition, Han Yanli showcases the art of Water Sleeves, using the flowing movements of extended silk sleeves to convey subtle emotions and enhance the storytelling. The program concludes with Pu Opera The Small Banquet, depicting Lü Bu's passionate admiration for Diao Chan through the challenging and visually stunning techniques of Lingzi Gong. This recital promises to be a mesmerizing journey through the elegance and power of Chinese traditional opera.

  Artiștii din Shanghai prezintă un captivant Recital de Operă Tradițională Chineză, cu o gamă diversă de piese care evidențiază bogata moștenire culturală și măiestria artistică a operei chineze. Recitalul include piesa de cor Mâine va fi mai bine, urmată de emoționanta Operă Yue, Iubitorii de fluturi - Cele optsprezece despărțiri. Această poveste clasică de dragoste și tragedie este frumos redată prin arta expresivă a Operei Yue. Spectacolul continuă cu Solo Banhu Sărbătoare, unde artistul Fan Qing aduce la viață sunetele vibrante și rezonante ale Banhu-ului, un instrument cu coarde tradițional, renumit pentru calitățile sale tonale unice și rezonanța sa locală. Recitalul mai include și Opera Pu Clasică Xu Ce fugind spre oraș. Această piesă dinamică despre loialitate și răzbunare în timpul dinastiei Tang, prezintă tehnici elaborate de operă Peking pentru a reda emoții profunde și personaje complexe. În plus, Han Yanli prezintă arta Mânecilor de Apă, folosind mișcările fluide ale mânecilor de mătase prelungite pentru a transmite emoții subtile și a îmbunătăți povestirea. Programul se încheie cu Opera Pu Micul Banchet, care descrie admirația pasională a lui Lü Bu pentru Diao Chan cu o serie de tehnicile provocatoare și uimitoare vizual ale lui Lingzi Gong. Acest recital promite să fie o călătorie fascinantă prin eleganța și puterea operei tradiționale chineze.  PREZENTARE ARTISTI  The Shanghai Yayun Cultural and Art Heritage Center is a member of the Performance Association and the Shanghai International Exchange Promotion Association for Social Organizations. It is a public welfare base in Shanghai and a member of the Shanghai Arts and Crafts Association. The center co-organizes cultural exchange activities, including China-Japan cultural exchanges, cross-strait youth cultural exchanges between mainland China and Taiwan, and cultural exchanges with Serbia. It is also a long-term partner of events such as the Shanghai Jiukeshu Art Festival, the Shanghai International Flower Show, and the Shanghai Plum Blossom Festival.

  The Linfen Culture and Art School, established in 1956, is one of the earliest art schools in Shanxi Province and a key national and provincial institution recognized by the Ministry of Education and the provincial government. Opera has been the school's flagship program for many years, with generations of dedicated teachers and students working diligently to achieve excellence. The school has successfully nurtured 60 students who have gone on to win the Chinese Children's Opera Little Plum Blossom Award.

  Shanghai Yayun Cultural and Art Heritage Center este membru al Asociației de Spectacole din China și al Asociației pentru Promovarea Schimburilor Internaționale pentru Organizații Sociale din Shanghai. Este deopotrivă membru al Asociației de Arte și Meșteșuguri din Shanghai. Centrul co-organizează activități de schimburi culturale, inclusiv China-Japonia, acțiuni pentru tineret între China continentală și Taiwan, și schimburi culturale cu Serbia. Este, de asemenea, partener pe termen lung al unor evenimente precum Festivalul de Artă Jiukeshu din Shanghai, Expoziția Internațională de Flori din Shanghai și Festivalul Florii de Prun din Shanghai.

  Școala de Cultură și Artă din Linfen, înființată în 1956, este una dintre cele mai vechi școli de artă din provincia Shanxi și o instituție națională și provincială cheie recunoscută de Ministerul Educației și de guvernul local. Opera a fost programul de vârf al școlii de mulți ani, cu generații de profesori și studenți dedicați care au muncit din greu pentru a atinge excelența. Școala a pregătit cu succes 60 de studenți care au câștigat Premiul Micii Flori de Prun al Operei pentru Copii din China.
  Mai mult
  14th Iun, 2024 4:00PM - 5:00PM
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts