Link copied to your clipboard
Filter Timeline:
Pinned Items
Activități recente
 • BABEL conexiuni 2024 a postat un comunicat nou
  Suntem din ce în ce mai obișnuiți cu schimbările. Nu ne mai sperie și aproape am devenit dependenți de ele. Epoca vitezei este și o epocă a variabilelor. În acest sens, și programul ediției a XII-a a Festivalului Babel suferă două modificări: com ...
  1. Continuă să citești →
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
 • BABEL conexiuni 2024 a postat un comunicat nou
  Respirație și cuvânt
    Miercuri, 12 Iunie 2024
  Festivalul Babel a ajuns deja în cea de-a treia sa zi. În primele două zile de festival, timpul a zburat, așa cum au zburat la înălțime, în ambele seri, pe Casa Sindicatelor, dansatorii de la compania italiană Il Posto Vertical Dance. Ei au încheia ...
  1. Continuă să citești →
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
 • #BBABEL
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
 • BABEL conexiuni 2024 au incarcat 14 imagini în albumul BABEL 2024
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
 • Super User uploaded 5 photos in the event album Katsumi Sakakura
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
 • BABEL conexiuni 2024 a postat un comunicat nou
      A XII-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Spectacolului Târgoviște, BABEL începe astăzi, 10 iunie 2024, sub Înaltul Patronaj al Prim-ministrului României. Se anunță 7 zile pline de spectacole și evenimente, care acoperă toate preferi ...
  1. Continuă să citești →
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
 •   Super User reacted to this post about acum 1 săptămână
  BABEL conexiuni 2024 a creat un eveniment nou

  Chinese Traditional Opera Recital

  The Shanghai Artist Collective presents a captivating Chinese Traditional Opera Recital, featuring a diverse array of performances that showcase the rich cultural heritage and artistic prowess of Chinese opera. The recital includes the chorus piece Tomorrow Will be Better, followed by the poignan...
  The Shanghai Artist Collective presents a captivating Chinese Traditional Opera Recital, featuring a diverse array of performances that showcase the rich cultural heritage and artistic prowess of Chinese opera. The recital includes the chorus piece Tomorrow Will be Better, followed by the poignant Yue Opera, Butterfly Lovers - The Eighteen Farewells. This classic tale of love and tragedy is beautifully rendered through the expressive art of Yue Opera. The performance continues with the Banhu Solo Celebration, where artist Fan Qing brings to life the vibrant and resonant sounds of the Banhu, a distinctive bowed string instrument celebrated for its unique tonal qualities and strong regional flavor. The recital also features the Classic Pu Opera Xu Ce Running to the City. This dynamic piece tells the story of loyalty and revenge during the Tang Dynasty, utilizing intricate Peking opera techniques to portray the deep emotions and complex characters. In addition, Han Yanli showcases the art of Water Sleeves, using the flowing movements of extended silk sleeves to convey subtle emotions and enhance the storytelling. The program concludes with Pu Opera The Small Banquet, depicting Lü Bu's passionate admiration for Diao Chan through the challenging and visually stunning techniques of Lingzi Gong. This recital promises to be a mesmerizing journey through the elegance and power of Chinese traditional opera.

  Artiștii din Shanghai prezintă un captivant Recital de Operă Tradițională Chineză, cu o gamă diversă de piese care evidențiază bogata moștenire culturală și măiestria artistică a operei chineze. Recitalul include piesa de cor Mâine va fi mai bine, urmată de emoționanta Operă Yue, Iubitorii de fluturi - Cele optsprezece despărțiri. Această poveste clasică de dragoste și tragedie este frumos redată prin arta expresivă a Operei Yue. Spectacolul continuă cu Solo Banhu Sărbătoare, unde artistul Fan Qing aduce la viață sunetele vibrante și rezonante ale Banhu-ului, un instrument cu coarde tradițional, renumit pentru calitățile sale tonale unice și rezonanța sa locală. Recitalul mai include și Opera Pu Clasică Xu Ce fugind spre oraș. Această piesă dinamică despre loialitate și răzbunare în timpul dinastiei Tang, prezintă tehnici elaborate de operă Peking pentru a reda emoții profunde și personaje complexe. În plus, Han Yanli prezintă arta Mânecilor de Apă, folosind mișcările fluide ale mânecilor de mătase prelungite pentru a transmite emoții subtile și a îmbunătăți povestirea. Programul se încheie cu Opera Pu Micul Banchet, care descrie admirația pasională a lui Lü Bu pentru Diao Chan cu o serie de tehnicile provocatoare și uimitoare vizual ale lui Lingzi Gong. Acest recital promite să fie o călătorie fascinantă prin eleganța și puterea operei tradiționale chineze.  PREZENTARE ARTISTI  The Shanghai Yayun Cultural and Art Heritage Center is a member of the Performance Association and the Shanghai International Exchange Promotion Association for Social Organizations. It is a public welfare base in Shanghai and a member of the Shanghai Arts and Crafts Association. The center co-organizes cultural exchange activities, including China-Japan cultural exchanges, cross-strait youth cultural exchanges between mainland China and Taiwan, and cultural exchanges with Serbia. It is also a long-term partner of events such as the Shanghai Jiukeshu Art Festival, the Shanghai International Flower Show, and the Shanghai Plum Blossom Festival.

  The Linfen Culture and Art School, established in 1956, is one of the earliest art schools in Shanxi Province and a key national and provincial institution recognized by the Ministry of Education and the provincial government. Opera has been the school's flagship program for many years, with generations of dedicated teachers and students working diligently to achieve excellence. The school has successfully nurtured 60 students who have gone on to win the Chinese Children's Opera Little Plum Blossom Award.

  Shanghai Yayun Cultural and Art Heritage Center este membru al Asociației de Spectacole din China și al Asociației pentru Promovarea Schimburilor Internaționale pentru Organizații Sociale din Shanghai. Este deopotrivă membru al Asociației de Arte și Meșteșuguri din Shanghai. Centrul co-organizează activități de schimburi culturale, inclusiv China-Japonia, acțiuni pentru tineret între China continentală și Taiwan, și schimburi culturale cu Serbia. Este, de asemenea, partener pe termen lung al unor evenimente precum Festivalul de Artă Jiukeshu din Shanghai, Expoziția Internațională de Flori din Shanghai și Festivalul Florii de Prun din Shanghai.

  Școala de Cultură și Artă din Linfen, înființată în 1956, este una dintre cele mai vechi școli de artă din provincia Shanxi și o instituție națională și provincială cheie recunoscută de Ministerul Educației și de guvernul local. Opera a fost programul de vârf al școlii de mulți ani, cu generații de profesori și studenți dedicați care au muncit din greu pentru a atinge excelența. Școala a pregătit cu succes 60 de studenți care au câștigat Premiul Micii Flori de Prun al Operei pentru Copii din China.
  Mai mult
  14th Iun, 2024 4:00PM - 5:00PM
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
 • BABEL conexiuni 2024 a creat un eveniment nou

  Caliban’s Codex

  Caliban’s Codex

  Written and directed by John Knowles

  Performed by Emily Carding

  SINOPSIS

  "There is no welcome here for you, your kind, Mankind, for there is nothing kind in man." Caliban's Codex is a new solo show by Hastings-based writer John Knowles, created with award-winning acto...
  Caliban’s Codex

  Written and directed by John Knowles

  Performed by Emily Carding

  SINOPSIS

  "There is no welcome here for you, your kind, Mankind, for there is nothing kind in man." Caliban's Codex is a new solo show by Hastings-based writer John Knowles, created with award-winning actor Emily Carding (Richard III (a one-woman show), Hamlet (an experience) - Brite Theater). It is an intense and personal post-script to Shakespeare's The Tempest, presenting the events of the play from Caliban's perspective and exploring his life alone on the island after everyone else has left.

  In the twelve years since Prospero's departure, Caliban has painstakingly sifted through the ashes of the books of magic, slowly piecing together a way to save his island from mankind's abuse. By turns both magical and disturbing, Caliban's Codex offers an insight into one of Shakespeare's most mysterious characters, revealing him to be much more than the much-maligned monster he is often taken for.

  Nominated for several awards at Prague Fringe 2018, including Best Performance. A filmed version was nominated in 2023 for both Best Director and Best Lead Performance by Scenesaver.

  "...for excellent storytelling, exquisite writing and an abundance of magic, loss and despair, this performance really hit its mark." —Broadway Baby

  „Nu există nicio urare de bun venit aici pentru tine, pentru neamul tău, Omenire, căci nu există nimic bun în om.” Codexul lui Caliban este un nou spectacol solo, a lui John Knowles, originar din Hastings, creat împreună cu actrița Emily Carding (Richard III (un spectacol de o femeie), Hamlet (o experiență) - Brite Theater). Este un post-scriptum intens și personal la Furtuna lui Shakespeare, prezentând evenimentele piesei din perspectiva lui Caliban și explorând viața lui singur pe insulă după ce toți ceilalți au plecat.

  În cei doisprezece ani de la plecarea lui Prospero, Caliban a cernut cu grijă cenușa cărților de magie, reconstruind încetul cu încetul o modalitate de a-și salva insula de abuzurile omenirii. Magic și tulburător, Codexul lui Caliban oferă o perspectivă asupra unuia dintre cele mai misterioase personaje ale lui Shakespeare, dezvăluindu-l ca fiind mult mai mult decât monstrul mult-hulit cum este adesea considerat.

  Nominalizat la mai multe premii la Prague Fringe 2018, inclusiv pentru cea mai bună interpretare. O versiune filmată a fost nominalizată în 2023 pentru cel mai bun regizor și cea mai bună interpretare principală de către Scenesaver.

  „...pentru povestirea excelentă, scrierea rafinată și o abundență de magie, pierdere și disperare, această interpretare și-a atins cu adevărat scopul.” —Broadway Baby

  PREZENTARE ARTIST

  Emily Carding is an experienced Shakespearean actor, having appeared in over twenty of Shakespeare’s plays on stage and screen. They hold a BA in Theatre Arts from Bretton Hall and an MFA in Staging Shakespeare from the University of Exeter. Emily and Brite Theater have created innovative shows like Hamlet (an experience) and Richard III (a one person show), both of which have won international awards and rave reviews. These adaptations use the audience as characters, creating an immersive experience with minimal props. Emily is also an accomplished screen actor, appearing in the British horror hit Ghost Stories and the upcoming Return to Silent Hill (2024).

  In 2018, the London Science Museum commissioned Emily to create a solo piece inspired by Mary Shelley’s Frankenstein. Quintessence imagines a future where humanity is recreated by an AI using Shakespeare as a guide. This won the outstanding theatre award at Brighton Fringe in 2019, and a new version is being developed with director Susan Luciani.

  Emily is also a published creator of popular Tarot decks, including The Transparent Tarot and Tarot of the Sidhe, and author of esoteric works like Faery Craft (2012), So Potent Art: The Magic of Shakespeare (2021), and Seeking Faery (2022).

  Emily Carding este o actriță versată în piesele lui Shakespeare, cu roluri în peste douăzeci de piese ale bardului, atât pe scenă cât și pe ecran. Deține o licență în Arte Teatrale de la Bretton Hall și un master în Staging Shakespeare de la Universitatea din Exeter. Emily și Brite Theater au creat spectacole inovatoare precum Hamlet (an experience) și Richard III (a one person show), ambele câștigând premii internaționale și recenzii elogioase. Aceste adaptări folosesc publicul ca personaje, creând o experiență imersivă cu minimă recuzită. Emily este, de asemenea, o actriță de film recunoscută, apărând în horror-ul britanic de succes Ghost Stories și în Return to Silent Hill (2024).

  În 2018, Muzeul Științei din Londra i-a comisionat lui Emily crearea unei piese solo inspirată de Frankenstein al lui Mary Shelley. Quintessence imaginează un viitor în care umanitatea este recreată de un AI folosindu-l pe Shakespeare ca ghid. Spectacolul a câștigat premiul pentru teatru remarcabil la Brighton Fringe în 2019, iar o nouă versiune este în lucru cu regizoarea Susan Luciani.

  Emily este, de asemenea, autoarea unor populare pachete de Tarot, inclusiv The Transparent Tarot și Tarot of the Sidhe, și autoare a unor lucrări ezoterice precum Faery Craft (2012), So Potent Art: The Magic of Shakespeare (2021) și Seeking Faery (2022).
  Mai mult
  14th Iun, 2024 4:00PM - 5:30PM
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
 • BABEL conexiuni 2024 a creat un eveniment nou

  Omul cel bun din Seciuan

  Spectacolele realizate de Dumitru Acriș la Târgoviște s-au dovedit, de fiecare dată, captivante, incomode, șocante. Ca regizor, Dima împinge actorul înspre limita superioară a posibilităților artistice, descoperind noi zone ale umanului, dar și ale instinctualității.

  Piesa de teatru „Omul cel ...
  Spectacolele realizate de Dumitru Acriș la Târgoviște s-au dovedit, de fiecare dată, captivante, incomode, șocante. Ca regizor, Dima împinge actorul înspre limita superioară a posibilităților artistice, descoperind noi zone ale umanului, dar și ale instinctualității.

  Piesa de teatru „Omul cel bun din Seciuan”, scrisă de dramaturgul german Bertolt Brecht, vorbește despre flagrante inechități sociale, care se răsfrâng asupra sufletelor personajelor, denaturându-le reacțiile.

  Seciuan (sau Sichuan) este o provincie din sud-vestul Chinei. Partea de vest și nord-vest a acestei provincii este formată din zone autonome tibetane. Amplasarea acțiunii în îndepărtata Chină este o opțiune alegorică a dramaturgului pentru întreaga situație politică din Germania anilor 1930 – 1940. La momentul scrierii acestei piese, Brecht se afla în exil, în Statele Unite ale Americii, din cauza ascensiunii hitleriste și a luării lui de atitudine împotriva ei.

  În prezent, în diferite părți ale globului, omenirea nu este scutită de tiranie, opresiune, nebunie, anarhie, sărăcie și mizerie. Cum să rămâi bun în condițiile date?

  Spectacolul spune povestea lui Șen De, o femeie care își creează un alter-ego masculin, și anume vărul Șui Ta, pentru a putea rezista în fața unei lumi ostile și hrăpărețe. Constant folosită și dezamăgită de cei din jur, Șen De se agață cu disperare de bunătate. În absența ei, viața i-ar deveni complet fără sens. Mai mult, în dorința de a da sens vieților altora, Șen De se sacrifică pe sine. Există acel Dumnezeu pentru care sacrificiul ei să conteze?
  Mai mult
  10th Iun, 2024 4:00PM - 6:00PM
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Postare se află sub moderare
  Articolul fluxului a fost publicat cu succes. Articolul nu va fi vizibil în fluxul tău.
Încă nu există activități aici
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts