Încărcare copertă... Trage de copertă pentru repoziționare
Event Information
Event Title:
Event Date / Time:
Event Description:
Caliban’s Codex

Written and directed by John Knowles

Performed by Emily Carding

SINOPSIS

"There is no welcome here for you, your kind, Mankind, for there is nothing kind in man." Caliban's Codex is a new solo show by Hastings-based writer John Knowles, created with award-winning actor Emily Carding (Richard III (a one-woman show), Hamlet (an experience) - Brite Theater). It is an intense and personal post-script to Shakespeare's The Tempest, presenting the events of the play from Caliban's perspective and exploring his life alone on the island after everyone else has left.

In the twelve years since Prospero's departure, Caliban has painstakingly sifted through the ashes of the books of magic, slowly piecing together a way to save his island from mankind's abuse. By turns both magical and disturbing, Caliban's Codex offers an insight into one of Shakespeare's most mysterious characters, revealing him to be much more than the much-maligned monster he is often taken for.

Nominated for several awards at Prague Fringe 2018, including Best Performance. A filmed version was nominated in 2023 for both Best Director and Best Lead Performance by Scenesaver.

"...for excellent storytelling, exquisite writing and an abundance of magic, loss and despair, this performance really hit its mark." —Broadway Baby

„Nu există nicio urare de bun venit aici pentru tine, pentru neamul tău, Omenire, căci nu există nimic bun în om.” Codexul lui Caliban este un nou spectacol solo, a lui John Knowles, originar din Hastings, creat împreună cu actrița Emily Carding (Richard III (un spectacol de o femeie), Hamlet (o experiență) - Brite Theater). Este un post-scriptum intens și personal la Furtuna lui Shakespeare, prezentând evenimentele piesei din perspectiva lui Caliban și explorând viața lui singur pe insulă după ce toți ceilalți au plecat.

În cei doisprezece ani de la plecarea lui Prospero, Caliban a cernut cu grijă cenușa cărților de magie, reconstruind încetul cu încetul o modalitate de a-și salva insula de abuzurile omenirii. Magic și tulburător, Codexul lui Caliban oferă o perspectivă asupra unuia dintre cele mai misterioase personaje ale lui Shakespeare, dezvăluindu-l ca fiind mult mai mult decât monstrul mult-hulit cum este adesea considerat.

Nominalizat la mai multe premii la Prague Fringe 2018, inclusiv pentru cea mai bună interpretare. O versiune filmată a fost nominalizată în 2023 pentru cel mai bun regizor și cea mai bună interpretare principală de către Scenesaver.

„...pentru povestirea excelentă, scrierea rafinată și o abundență de magie, pierdere și disperare, această interpretare și-a atins cu adevărat scopul.” —Broadway Baby

PREZENTARE ARTIST

Emily Carding is an experienced Shakespearean actor, having appeared in over twenty of Shakespeare’s plays on stage and screen. They hold a BA in Theatre Arts from Bretton Hall and an MFA in Staging Shakespeare from the University of Exeter. Emily and Brite Theater have created innovative shows like Hamlet (an experience) and Richard III (a one person show), both of which have won international awards and rave reviews. These adaptations use the audience as characters, creating an immersive experience with minimal props. Emily is also an accomplished screen actor, appearing in the British horror hit Ghost Stories and the upcoming Return to Silent Hill (2024).

In 2018, the London Science Museum commissioned Emily to create a solo piece inspired by Mary Shelley’s Frankenstein. Quintessence imagines a future where humanity is recreated by an AI using Shakespeare as a guide. This won the outstanding theatre award at Brighton Fringe in 2019, and a new version is being developed with director Susan Luciani.

Emily is also a published creator of popular Tarot decks, including The Transparent Tarot and Tarot of the Sidhe, and author of esoteric works like Faery Craft (2012), So Potent Art: The Magic of Shakespeare (2021), and Seeking Faery (2022).

Emily Carding este o actriță versată în piesele lui Shakespeare, cu roluri în peste douăzeci de piese ale bardului, atât pe scenă cât și pe ecran. Deține o licență în Arte Teatrale de la Bretton Hall și un master în Staging Shakespeare de la Universitatea din Exeter. Emily și Brite Theater au creat spectacole inovatoare precum Hamlet (an experience) și Richard III (a one person show), ambele câștigând premii internaționale și recenzii elogioase. Aceste adaptări folosesc publicul ca personaje, creând o experiență imersivă cu minimă recuzită. Emily este, de asemenea, o actriță de film recunoscută, apărând în horror-ul britanic de succes Ghost Stories și în Return to Silent Hill (2024).

În 2018, Muzeul Științei din Londra i-a comisionat lui Emily crearea unei piese solo inspirată de Frankenstein al lui Mary Shelley. Quintessence imaginează un viitor în care umanitatea este recreată de un AI folosindu-l pe Shakespeare ca ghid. Spectacolul a câștigat premiul pentru teatru remarcabil la Brighton Fringe în 2019, iar o nouă versiune este în lucru cu regizoarea Susan Luciani.

Emily este, de asemenea, autoarea unor populare pachete de Tarot, inclusiv The Transparent Tarot și Tarot of the Sidhe, și autoare a unor lucrări ezoterice precum Faery Craft (2012), So Potent Art: The Magic of Shakespeare (2021) și Seeking Faery (2022).
Location:
Bilete de Participare
There is no information available here yet
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts