Confidențialitate (0)

Atunci când vizitaţi un site web, dezvăluiţi anumite informaţii despre dvs, ca adresa, IP-ul, ora vizitei dvs., locul de unde aţi intrat pe website-ul nostru. www.targoviste.ro, înregistrează aceaste informaţii pentru o perioadă de timp determinată. Utilizăm servicii externe companiei de analiză a traficului – cum sunt cele puse la dispoziţie de Trafic,ro, Google Analytics.

www.targoviste.ro foloseşte aceste date doar în scopul comunicării şabloanelor tipizate anonime ale Utilizatorilor către clienţii nostri de publicitate. Nu utilizam datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP. 


Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line Utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date www.targoviste.ro şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către www.targoviste.ro şi de partenerii săi agreaţi.


După completarea formularului de înregistrare, Utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în intregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.targoviste.ro condiţionate de logare, precum şi de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de catre terţe persoane, www.targoviste.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.


La solicitarea explicită a Utilizatorului adresată la bogdan(at)targoviste.ro , website-ul www.targoviste.ro se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


Website-ul www.targoviste.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a Utilizatorilor şi să nu o dezvaluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.


Website-ul www.targoviste.ro nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.


Website-ul www.targoviste.ro nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care Utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului www.targoviste.ro


Website-ul www.targoviste.ro foloseşte "cookies" pentru a identifica Utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale Utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.


Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Bogdan Agency s.r.l. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării paginii www.targoviste.ro şi/sau completării formularelor disponibile pe website-ul www.targoviste.ro .


Orice persoană care accesează website-ul www.targoviste.ro şi/sau care oferă date şi/sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe website-ul www.targoviste.ro , îşi manifestă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru ca Bogdan Agency s.r.l. să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie.


Datele cu caracter personal colectate de catre Bogdan Agency s.r.l. prin intermediul paginii www.targoviste.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziţionării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui website, respectiv prestării în condiţii optime a serviciilor solicitate de către Utilizatorii Furnizorului. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea şi/sau completarea formularelor disponibile pe website-ul www.targoviste.ro vor putea fi colectate şi prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. În situaţii exceptionale, conform prevederilor legale în vigoare, autorităţile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informaţii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.


Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor.


Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, la următoarea adresa: Str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 2, Targoviste, Dambovita - Bogdan Agency s.r.l., specificând totodată dreptul pe care doreşte să îl exercite asupra datelor sale.

Condiţii de utilizare (1)

Bine ați venit pe Targoviste.Ro


Targoviste.Ro este o platforma de angajament civic, institutional si antrepronorial prin servicii care permit targovistenilor din diverse medii sociale, administratative si antreprenoriale locale să intre în legătură unii cu alții, să construiască grupuri de socializare si colaborare tematica, pagini ale locatiilor turistice, istorice, culturale si antreprenoriale din oras  și să dezvolte idei si solutii de deyvoltare si bunastare impreuna cu mediul de afaceri si institutiile locale.

Prezentele Condiții reglementează modul în care utilizați produsele, funcțiile, aplicațiile, tehnologiile și software-ul pe care le oferim (Produsele Targoviste.Ro sau Produsele) în Targoviste.Ro, cu excepția cazurilor în care precizăm expres că sunt aplicabile condiții separate (și nu prezentele Condiții) . Aceste Produse vă sunt furnizate de Bogdan Agency s.r.l.

Pentru utilizarea Targoviste.Ro sau a celorlalte produse și servicii care fac obiectul acestor Condiții se pot percepe comisioane financiare individuale sau in cadrul abonamentelor, plati care se pot realiza prin utilizarea punctelor de recompensă personale obţinute prin participarea dumneavoastră online sau prin achiziţionarea lor prin pachetele de abonament. Prin utilizarea Produselor noastre, sunteți de acord să vă afișăm reclame pe care le considerăm relevante pentru dvs. și interesele dvs.

Nu vă vindem datele personale promotorilor și nu distribuim promotorilor informații care vă identifică în mod direct (cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail sau alte informații de contact), decât dacă ne dați permisiunea expresă. Furnizăm promotorilor rapoarte despre rezultatele reclamelor care îi ajută să înțeleagă modul în care oamenii interacționează cu conținutul lor. Pentru a afla mai multe, consultați secțiunea 2 de mai jos.

Politica noastră de utilizare a datelor explică modul în care colectăm și utilizăm datele dvs. personale pentru a furniza toate celelalte servicii descrise mai jos. Puteți, de asemenea, să accesați Setările dvs. în orice moment pentru a revizui opțiunile de confidențialitate pe care le aveți privind modul în care vă utilizăm datele.

Politica de utilizare a datelor (0)

Prezenta politică descrie informațiile pe care le prelucrăm pentru a susține Targoviste.Ro și alte produse și funcții oferite de Targoviste.Ro . Puteți găsi instrumente și informații suplimentare în Setările Targoviste.Ro

Acord Procesare Date (0)

1. Introducere

Acest acord reglementează procesarea datelor personale efectuată de Targoviste.Ro ("Procesator Date") în numele clientului ("Operator/Controlor Date"). Acest Acord de Procesare a Datelor reprezintă înțelegerea părților și reglementează procesarea datelor de către Targoviste.Ro în calitate de Procesator în numele clientului în calitate de Controlor. Acordul vine în completarea Termeniilor și Condițiilor respectiv contractului încheiat între Targoviste.Ro și Client.

2. Definiții

În acest acord:
Servicii - reprezintă serviciul acordat Clientului în conformitate cu Termenii și Condițiile respectiv contractul încheiat cu Targoviste.Ro
Date personale - reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificabilă sau identificată (persoană vizată)
Client sau Controlor - reprezintă persoana fizică, juridică, autoritatea publică sau orice altă entitate care determină scopul și mijloacele procesării datelor personale
Procesator sau Targoviste.Ro - reprezintă autoritatea care va procesa date personale în numele controlorului
Proces/procesare - reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuată pe date personale cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau alterarea, restabilirea, consultarea, folosirea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
Sub-procesator sau Partener - reprezintă o terță parte, partener Targoviste.Ro desemnată de aceasta pentru livrarea serviciilor și/sau procesarea datelor personale ale clientului
Măsuri tehnice și organizatorice de securitate - măsuri care vizează asigurarea unui nivel de securitate adecvat inclusiv pseudoanonimizarea și criptarea datelor personale, abilitatea de a asigura permanent confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și elasticitatea sistemelor și serviciilor de procesare, capacitatea de a restaura disponibilitatea și accesul la datele personale în timp util în eventualitatea unui incident fizic sau tehnic, un proces regulat pentru testarea și evaluarea eficacității securității procesării
Legile în vigoare - toate legile și dispozițiile naționale și ale Uniunii Europene din domeniul protecției datelor cu caracter personal
Persoane vizate - utilizatorii respectiv clienții controlorului

3. Aplicarea acordului

În relația cu serviciile oferite acest acord se aplică:
• tuturor datelor trimise de client către Targoviste.Ro pentru procesare
• tuturor datelor accesate de Targoviste.Ro pentru procesare în numele clientului
• tuturor datelor recepționate de Targoviste.Ro în numele clientului

4.Procesarea datelor personale

Clientul va fi singurul responsabil pentru acuratețea, calitatea și procesarea datelor persoanelor vizate. Targoviste.Ro va accesa, folosi sau procesa aceste date în numele clientului doar în următoarele cazuri :
• la solicitarea directă a clientului
• în vederea furnizării serviciilor contractate
• pentru a oferi asistență tehnică în privința serviciilor furnizate
• pentru operațiuni de mentenanță

Clientul va determina proveniența și scopul datelor personale și categoriile de persoane vizate.

În vederea îndeplinirii acordului și în mod special pentru furnizarea serviciilor contractate , Targoviste.Ro va procesa anumite categorii și tipuri de date personale în numele clientului conform autorizării și solicitării acestuia.

Tipurile și categoriile de date cu caracter personal procesate de Targoviste.Ro sunt :

Date de contact :
• nume, adresă, număr telefon, adresă mail, denumire societate, cod fiscal, număr de înregistrare în registrul comerțului
• date personale ale reprezentanțiilor, angajațiilor și alte terțe părți furnizate de către client

Aceste date personale nu sunt cuprinse în acest Acord de Procesare a Datelor ci sub Politica de Confidențialitate deoarece Targoviste.Ro are rolul de Controlor în această situație.

Date privind serviciile :
• date care se află pe serverele Targoviste.Ro
• date stocate și procesate de utilizatori cum ar fi : cod sursă , baze de date, fișiere, etc.
• jurnale electronice : de conectare, de autentificare, de acces, de erori

Targoviste.Ro nu are control asupra conținutului acestor jurnale, acestea fiind generate automat de serviciile care rulează pe echipament și de aplicațiile clientului.

Activitățile de procesare efectuate vor fi doar cele necesare și relevante serviciilor oferite. Solicitările de procesare din partea clientului vor fi înregistrate de Targoviste.Ro și păstrate până la exercitarea dreptului de a fi uitat din partea clientului. Targoviste.Ro va procesa date personale referitoare la client și contactele furnizate de acesta prin intermediul departamentelor comerciale și a website-ului Targoviste.Ro .

5. Acces Date

Pe durata utilizării serviciilor, clientul poate accesa, modifica și șterge datele prin autentificarea în conturile deținute prin protocoale și unelte comune. În cazul unei modificări sau alterări a datelor , varianta inițială poate fi stocată în backup pe o durată de 14 zile.

6. Instrucțiuni / indicații

Targoviste.Ro va acționa și procesa datele personale doar în vederea furnizării serviciilor contractate și în conformitate cu indicațiile precise și documentate ale clientului. Instrucția în momentul aderării la acest Acord de Procesare a Datelor este că Targoviste.Ro poate procesa datele personale doar cu scopul de a furniza serviciile contractate și în concordanță cu Termenii și Conditiile prezentate, respectiv contractul încheiat. Clientul garantează că datele personale pe care le transmite sunt administrate în conformitate cu legile în vigoare, inclusiv cu cerințele legislative în materie de procesare. Targoviste.Ro va înștiința clientul dacă consideră că instrucțiunile pentru procesarea datelor trimise de către acesta sunt în conflict cu legile în vigoare.

7. Obligațiile Targoviste.Ro

Confidențialitatea

Targoviste.Ro va trata toate datele personale ca informații confidențiale, acestea fiind divulgate doar în caz de necesitate angajaților, partenerilor și instituțiilor legale abilitate să le solicite. Angajații Targoviste.Ro se supun unor contracte de confidențialitate care includ și asigură că toate datele personale la care aceștia au acces sunt tratate cu maximă seriozitate și cu strictă confidențialitate.

Securitate

Targoviste.Ro va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate protecției datelor împotriva unor procesări ilegale sau neautorizate, dar și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării. Descrierea condițiilor în care se efectuează și păstrează copiile de siguranță este disponibilă în descrierea serviciului de backup . Targoviste.Ro se va asigura că accesul la datele personale este restricționat și accesibil doar angajaților cărora le este necesar, în vederea furnizării serviciilor contractate de client. De asemenea, Targoviste.Ro se va asigura că angajații vor procesa datele personale ale clientului doar în concordanță cu instrucțiunile precise ale acestuia.

Targoviste.Ro va furniza informații privind măsurile de securitate dacă acestea vor fi solicitate în scris, de către client.

Breșe de securitate

În cazul în care Targoviste.Ro identifică o încălcare a datelor cu caracter personal care afectează datele personale ale cliențiilor , Targoviste.Ro va înștiința Clientul și, acolo unde este posibil, va furniza Clientului informații și cooperare rezonabilă, astfel încât Clientul să poată îndeplini orice obligații de raportare a datelor referitoare la încălcarea datelor.

8. Obligațiile clientului

Clientul este responsabil pentru conformarea cu obligațiile sale de controlor sub aspectul legilor în vigoare. Clientul trebuie să se asigure că orice dezvăluire a datelor personale realizată către Targoviste.Ro este făcută cu acordul persoanei vizate. De asemenea, acesta trebuie să poată justifica fiecare transmitere a acestor date precum și deciziile sale privind Procesarea respectiv, utilizarea acestora.

9. Drepturile persoanei vizate

Targoviste.Ro va acorda clientului acces la serviciile care stochează datele persoanei vizate pentru a șterge, elibera, corecta sau bloca datele respective. Dacă acest acces nu este posibil, Targoviste.Ro va urma instrucțiunile clientului pentru a îndeplini aceste operațiuni conform legilor în vigoare. Targoviste.Ro va înainta clientului orice solicitare venită din partea persoanelor vizate privind accesul la datele personale ale acestora.

Locația procesării datelor personale

Datele personale sunt procesate de Targoviste.Ro doar la sediile, punctele de lucru și centrele de date partenere. Orice transfer al datelor personale către organizații internaționale sau terțe țări va fi realizat doar în măsura în care acest transfer este permis și conform legilor în vigoare.

10. Subcontractarea

Targoviste.Ro nu va subcontracta fără acordul clientului, nici una dintre operațiunile sale de procesare realizate în numele clientului sub acest Acord. Dacă Targoviste.Ro va subcontracta obligațiile sale cu acordul Clientului, va face acest lucru doar cu existența unui acord scris din partea partenerului care să impună aceleași obligații acestuia precum cele impuse asupra Targoviste.Ro în prezentul acord.

Targoviste.Ro primește în mod implicit autorizare în vederea contractării unor terțe părți pentru procesarea datelor clientului fără a mai fi nevoie de vreo autorizare scrisă din partea acestuia. Targoviste.Ro trebuie însă să indice la solicitarea clientului identitatea unui partener înainte ca aceștia să proceseze date personale.

11. Măsuri tehnice și organizatorice

Targoviste.Ro se va asigura că pe parcursul procesării datelor personale în numele clientului vor fi implementate și menținute măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Printre aceste măsuri se numără inclusiv angajarea personalului calificat, controlul accesului la centrul de date, controlul accesului la echipamente, controlul accesului la date, protocoale de transmitere a datelor, logarea sistemelor, izolarea datelor clientului pe sisteme față de datele personale ale altor clienți, crearea copiilor de siguranță , etc.

12. Audit

Clientul poate solicita în scris efectuarea unui audit pentru a verifica conformarea Targoviste.Ro cu obligațiile sale sub incidența acestui Acord de Procesare a Datelor. Auditorul va fi de comun acord stabilit iar costurile privind efectuarea auditului vor fi suportate de către client. Targoviste.Ro își rezervă dreptul de a refuza efectuarea unui audit caz în care clientul poate solicita încheierea contractului și Acordului de Procesare a Datelor.

13. Durata

Acordul de Procesare a Datelor are durata de viață egală cu Contractul încheiat între client și Targoviste.Ro. Autorizația Targoviste.Ro în vederea procesării datelor personale în numele clientului va înceta de îndată cu contractul.

În calitate de procesator în cazul în care este necesar, Targoviste.Ro va continua să proceseze datele personale până la 2 luni şi jumătate după încheierea Contractului. În același interval de timp Targoviste.Ro va includă datele clientului în backup. Procesarea datelor de către Targoviste.Ro în aceasta perioadă de 2 luni şi jumătate va fi considerată ca fiind în conformitate cu instrucțiunile clientului.

Targoviste.Ro va șterge toate datele personale procesate în numele clientului la cel târziu 2 luni şi jumătate de la terminarea Acordului, cu excepția situațiilor în care există cereri legale pentru păstrarea acestora.

În calitate de controlor Targoviste.Ro va procesa datele clientului conform Articolului 4 din Politica de Confidențialitate

Ultima actualizare : 20.02.2019

Politicile privind Paginile, Grupurile şi Evenimentele (0)

Înțelegerea politicilor noastre
 
Următoarele condiții, precum și Politica noastră de utilizare a datelor, Standardele Comunității și Condițiile de utilizare se aplică tuturor creatorilor și administratorilor de Pagini, grupuri și evenimente de pe Targoviste.Ro. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că Pagina, grupul sau evenimentul dvs. respectă toate legile, regulamentele și reglementările aplicabile.
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.