21. Solicitările utilizatorilor

Respectăm: Solicitările utilizatorilor de a șterge propriul cont Solicitările primite de la o rudă de gradul I verificată sau de la un executor testamentar privind ștergerea contului unui utilizator decedat Solicitările primite de la un reprezentant autorizat privind ștergerea contului unui utilizator inapt

22. Protecția suplimentară a minorilor

Respectăm: Solicitările utilizatorilor de a șterge conturile persoanelor minore Solicitările instituțiilor guvernamentale de a șterge imagini ale abuzurilor împotriva copiilor, care descriu, de exemplu, bătaia administrată de un adult sau ștrangularea sau sufocarea de către un adult Solicitările reprezentantului legal privind ștergerea atacurilor îndreptate împotriva unor minori deveniți faimoși în mod involuntar

Cron Job Starts