Încărcare copertă... Trage de copertă pentru repoziționare
Event Information
Event Title:
Event Date / Time:
Event Description:
Împărăteasa Chinei este un spectacol în care povestea se află, de fapt, înlăuntrul poveștii.

Într-un muzeu se întâmplă ca ”exponatele” să prindă viață, interpretând, ca-ntr-o oglindă, o frântură din istoria sângeroasă și coruptă a Chinei. Cu nimic mai puțin sângeroasă și mai puțin coruptă, însă, decât a altor țări din aceeași epocă (sfârșit de secol 19 și început de secol 20) sau din aceasta pe care o trăim. Textul piesei acoperă doar doi ani (1888–1900) din domnia zbuciumată a împărătesei Tzu-his, dar sunt anii marilor tentații, ai marilor schimbări provocate de ideile emancipate venite dinspre Europa. Se întrevede ispita progresului prin comerț și prin modernizarea unei țări imense, încă tributară vechilor tradiții.

Împărăteasa Chinei este un spectacol dens despre putere, corupție, trădare, crimă, dar și despre feminitate, iubire și despre patriotismul greu de înțeles în secolul al XXI-lea.

Este un spectacol despre o femeie excepțională, inteligentă, puternică și seducătoare, care înțelege cu greu că se află la granița unor mari prefaceri pe care nu le mai poate stăvili.

Cine va izbuti să pătrundă în povestea din spatele poveștii va înțelege că nimic din ce trăim azi nu e nou sub soare.
Bilete de Participare
There is no information available here yet
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts